Yatırım Stratejileri: Sürdürülebilir Yatırımlar ve ESG Kriterleri

Esg Kriterleri: Sürdürülebilir Yatırımların Yolu

Esg kriterleri, çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarındaki faktörleri ele alarak şirketlerin sürdürülebilirlik performansını ölçen kriterlerdir. Bu kriterler, yatırımcıların sadece finansal getiri odaklı olmaktan çıkıp, şirketlerin sosyal ve çevresel etkilerini de göz önünde bulundurmasını sağlar. Sürdürülebilir yatırımların önemi gün geçtikçe artmakta ve yatırım stratejilerinde Esg faktörlerinin dikkate alınması kaçınılmaz hale gelmektedir. Bu yazıda, Esg kriterlerinin ne olduğunu, sürdürülebilir yatırımların önemini ve yatırım stratejilerinde Esg faktörlerinin nasıl kullanıldığını detaylı bir şekilde ele alacağız.

Esg Kriterleri Nedir?

ESG Kriterleri Nedir?

Yatırım Stratejileri: Sürdürülebilir Yatırımlar ve ESG Kriterleri

ESG kriterleri, çevresel, sosyal ve yönetişim faktörlerini değerlendiren bir sürdürülebilirlik standardıdır. Bu kriterler, bir şirketin etkisini ve performansını ölçmek amacıyla kullanılır ve yatırımcıların sürdürülebilir yatırımlar yapmasını sağlar. ESG, “Environmental, Social and Governance” kelimelerinin baş harflerinden oluşur ve şirketlerin sürdürülebilirlikle ilgili politikalarını ve uygulamalarını belirlemek için kullanılır.

Çevresel faktörler:

 • Şirketin doğal kaynakları nasıl kullandığı
 • Atık yönetimi politikaları
 • Çevre dostu üretim yöntemleri
 • İklim değişikliği ile mücadele politikaları

Sosyal faktörler:

Yatırım Stratejileri: Sürdürülebilir Yatırımlar ve ESG Kriterleri
 • Çalışan hakları ve çalışma koşulları
 • Toplumun çıkarlarına katkılar
 • Çeşitlilik ve kapsayıcılık politikaları
 • Ürün ve hizmet kalitesi

Yönetişim faktörleri:

Faktör Açıklama
Yönetim Kurulu Şirketin yönetim yapısı ve sorumlulukları
Ücretlendirme Politikaları Üst düzey yöneticilerin maaş ve bonus politikaları
Etiğe Uyum Etik kurallara ve yasalara uyum
Hisse Sahipleri Hakları Hisse sahiplerinin hakları ve korunması

ESG kriterleri, şirketlerin sürdürülebilirlik performansını değerlendirmek ve yatırımcıların dikkate alması gereken önemli faktörlerdir. ESG’ye göre değerlendirilen şirketler, çevre ve toplumla uyumlu, etik değerlere ve iyi yönetişim ilkelerine bağlı olan şirketlerdir. Bu değerlendirme, yatırımcıların daha iyi ve sürdürülebilir yatırım kararları vermelerine yardımcı olur.

Sürdürülebilir Yatırımların Önemi

Günümüzde, çevre dostu ve sosyal sorumluluk bilincine sahip olan yatırım stratejileri giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Sürdürülebilir yatırımlar, finansal getirinin yanı sıra çevresel ve sosyal etkileri de dikkate alarak yapılan yatırımlardır. Bu yatırımlar, doğal kaynakların etkili bir şekilde kullanılmasını, iklim değişikliğiyle mücadeleyi ve toplumsal kalkınmayı hedeflemektedir.

Yatırım Stratejileri: Sürdürülebilir Yatırımlar ve ESG Kriterleri

Çevresel, sosyal ve yönetim (ESG) kriterleri, sürdürülebilir yatırımların temelini oluşturmaktadır. ESG kriterleri, bir şirketin çevreye olan etkisi, işyeri koşulları, insan haklarına saygı gibi faktörleri değerlendirerek yatırım kararlarına rehberlik etmektedir. Bu kriterlere uygun yatırımların yapılması, finansal getirilerin yanı sıra çevresel ve sosyal etkilere de olumlu katkı sağlamaktadır.

 • ESG kriterleri, yatırım stratejilerinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu kriterler, yatırımcılar için bir filtre görevi görmekte ve çevre dostu, sosyal sorumluluğa sahip şirketlere yatırım yapmalarını sağlamaktadır. Aynı zamanda, ESG faktörlerinin finansal performansa etkisi de dikkate alınarak risk yönetimi ve getiri potansiyeli daha iyi bir şekilde değerlendirilmektedir.
 • Sürdürülebilir yatırımların önemi giderek artmaktadır. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için çevre dostu ve sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmek gerekmektedir. Sürdürülebilir yatırımlar, çevrenin korunmasına, iklim değişikliğiyle mücadeleye ve insan haklarının desteklenmesine katkıda bulunmaktadır. Aynı zamanda, bu yatırımlar finansal getirilerin yanı sıra itibar, paydaş ilişkileri ve marka değeri gibi faktörlere de olumlu etki yapmaktadır.
 • ESG Kriterleri Sürdürülebilir Yatırımların Avantajları
  – Çevresel etkilere duyarlılık – Finansal getirilerin yanı sıra çevresel ve sosyal etkilere katkı
  – Sosyal sorumluluk bilinci – İtibar, paydaş ilişkileri ve marka değeri gibi faktörlere olumlu etki
  – İşyeri koşullarının iyileştirilmesi – Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakılması

  Yatırım Stratejilerinde Esg Faktörleri

  Yatırım stratejilerini belirlerken, çeşitli faktörler dikkate alınmaktadır. Bu faktörlerden biri de ESG faktörleridir. ESG, çevresel (Environmental), sosyal (Social) ve yönetişim (Governance) faktörlerini kapsayan bir konsepttir. Son yıllarda, yatırımcılar bu faktörleri değerlendirerek daha sürdürülebilir ve etik yatırımlar yapmayı tercih etmektedir. Peki, yatırım stratejilerinde ESG faktörleri ne gibi önem taşımaktadır? Gelin, bu konuya daha detaylı bir şekilde göz atalım.

  Çevresel faktörler: ESG faktörlerinin ilk bölümü çevresel faktörlerdir. Bu faktörler, şirketin çevreye olan etkisini değerlendirmektedir. Bunlar arasında enerji verimliliği, atık yönetimi, su kullanımı, karbon ayak izi gibi unsurlar yer almaktadır. Çevresel faktörlerin yatırım stratejilerinde önemi giderek artmaktadır. Sürdürülebilir ve yeşil enerjiye yatırım yapan şirketler, geleceğe dönük riskleri azaltırken aynı zamanda çevresel olarak da daha sorumlu bir yaklaşım sergilemektedirler.

  Sosyal faktörler: ESG faktörlerinin ikinci bölümü sosyal faktörlerdir. Şirketlerin toplum ve çalışanlarına olan etkisini değerlendirmek amacıyla sosyal faktörler incelenir. Bunlar arasında iş sağlığı ve güvenliği, çalışan hakları, insan hakları, toplumsal sorumluluk gibi unsurlar yer almaktadır. Sosyal faktörlerin yatırım stratejilerinde dikkate alınması, şirketin itibarını ve marka değerini artırmanın yanı sıra çalışan memnuniyetini sağlamaya da yardımcı olmaktadır.

  Yönetişim faktörleri: ESG faktörlerinin üçüncü bölümü ise yönetişim faktörleridir. Yönetişim, şirketin yönetim yapısı ve karar alma süreçlerini değerlendirmektedir. Bu faktörler arasında şirketin yönetim kurulu yapısı, bağımsız denetim, etik değerlere uygunluk gibi unsurlar yer almaktadır. İyi bir yönetişim yapısına sahip olan şirketler, yatırımcılar için daha güvenilir ve sürdürülebilir bir seçenek olarak değerlendirilmektedir.

  • ESG faktörleri, yatırımcıların daha sürdürülebilir ve etik yatırımlar yapmasını sağlar.
  • Çevresel faktörler, şirketlerin çevresel etkilerini değerlendirir.
  • Sosyal faktörler, şirketlerin toplum ve çalışanlarına olan etkilerini inceler.
  • Yönetişim faktörleri, şirketin yönetim yapısını ve karar alma süreçlerini değerlendirir.
  Faktör Türü Açıklama
  Çevresel Şirketin çevresel etkilerini değerlendirir.
  Sosyal Şirketin toplum ve çalışanlarına olan etkilerini inceler.
  Yönetişim Şirketin yönetim yapısını ve karar alma süreçlerini değerlendirir.

  Bir yanıt yazın

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir